Naujienų portalas. Karščiausios naujienos tiesiogiai iš įvykio vietos, naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.

Kūlokų gyventojai nebežino, ko imtis: laukuose – žmonių kaulai

468

Vieno netoli Marijampolės esančio kaimo gyventojai daugybė dešimtmečių bando išsiaiškinti iš kur viename dirbamame lauke nuolat atsiranda žmonių kaulų. 50 metų, kiekvieną pavasarį vos tik ūkininkai pradeda dirbti laukus, iš žemės lenda kaukolės, žandikauliai ir kitos liekanos. Žmonės nebeapsikentė. Kreipėsi ir į policiją, ir į kultūros paveldo departamentą. Kad su mirusiųjų liekanomis būtų pagarbiau tvarkomasi.

Prie Marijampolės esančio Kūlokų kaimo gyventoja Rūta sako, kad daugybę metų prie jos namų esančiuose laukuose mėtosi žmonių kaulai. Jie iš žemės išlenda, ūkininkams dirbant laukus. Ir dabar, šviežiai suarta, bet matosi kaukolių liekanos, žandikaulis ir kitokios palaikų dalys.

Vietiniai pasakoja, kad kaulai iš žemės pradėjo lysti jau prieš 50 metų, kai tik buvo leista dirbti šiuos laukus.

„Oi, daug čia jų. Ir kibirais čia… Ir užkasdavo tuos kaulus. Vieni nuo kitų net slėpė, neviešindavo tais rusų laikais. Surinkdavo, nunešdavo, kad jie taip atvirai nesimėtytų. Taip“, – pasakoja Kūlokų kaimo gyventoja Rūta.

Vieningos nuomonės, iš kur kaulai – nėra. Vieni kaimo gyventojai pasakoja, kad čia buvo senos kaimo kapinės. Kiti girdėję kitokių istorijų:

„Mūsų žiniomis, ten tikrai buvo seni kapai. Man močiutė pasakojo ir tėtis pasakojo. Jie kalbėdavo apie tas kapines. Nes ten buvę kapai nuo baudžiavos laikų. Ir kaimynai ūkininkai, vieni kiti, davė savo dalį žemės, kad ten padarytų kapines.“

„Mano močiutė, mano promočiutė sakydavo, kad nuo maro palaidoti žmonės ir kareiviai. Tokios kalbos eidavo.“

Žmonės kreipėsi į policiją ir į kultūros paveldo departamentą. Kad pagaliau būtų nustatyta iš kur ir kieno palaikai čia mėtosi:

„Turim gerbti žmogų. Ar jis buvo mūsų priešas ar draugas. Ar jis mirė nuo maro, ar buvo baudžiauninkas. Čia mūsų istorija. Ir mes privalome ją tausoti, išsaugoti.“

„Protėvių kaulai turi rasti tam skirtą vietą, kad kaulai nebūtų mėtomi po laukus.“

Kultūros paveldo departamentas sako, kad nėra jokių oficialių duomenų kas ir kodėl šioje vietoje buvo laidojama.

„Deja, iki šios dienos žinių, ikonografinės medžiagos, žemėlapių, kad čia galėjo būti senosios kapinės – nėra. Juolab, kad čia jau yra vienos senosios kapinės. Todėl iki šios dienos dar renkama medžiaga“, – teigia kultūros paveldo specialistė Violeta Kasperavičiūtė.

Anot specialistės, vieno žmogaus griaučių liekanos buvo tirtos:

„Ištirti palaikai gali būti 50-100 senumo. Jokių smurto žymių. Ten vieno žmogaus palaikai, apie 30 metų. Smurto žymių nerasta.“

Kol ieškoma atsakymų, ūkininkams laikinai uždrausta dirbti šį plotą.

www.tv3.lt

Comments
Loading...